Skip to main content
10 mai 2021, 09:00 -
28 mai 2021, 23:59

Kaasav eelarve 2021 | Minu Pärnu

infosüsteem VOLIS
Tasuta
Keha & Vaim
Keha & Vaim
Loodus
Loodus
Varia
Varia
Тutvustus

Sinu võimalus anda oma panus Pärnu kujundamisse!

Kaasav eelarve annab võimaluse kogukonnal otsustada, kuidas kasutada 80 000 eurot Pärnu linna 2021. aasta eelarvest. Kaasava eelarve abil on võimalik viia ellu projekte, mis loovad jäädavat väärtust kogu Pärnu linnas, sh Audru, Tõstamaa ja Paikuse osavaldades ja pakuvad rõõmu paljudele pärnakatele.

Avapaugu anname 25. märtsil toimuva ideehäkiga, mille järel saab esitada enda konkreetseid projekte. Parimad ideed lähevad rahvahääletusele 10. mail. Ootame Sind aktiivselt panustama kodukoha arengusse!

 

25. märts 15:00-17:30 | IDEEHÄKK
Ideehäkile on oodatud kõik need, kes soovivad Pärnu linna arengus kaasa rääkida. Eesmärk on tuua kokku ametnikud, valdkondade eksperdid ja kogukonnaliikmed. Ideehäkile on oodatud nii need, kellel on juba mõte, mida kaasava eelarve ideekorjesse esitada, kui ka need, kellel ideed ei ole, aga on suur soov kaasa mõelda ja rääkida.

Üritus toimub virtuaalkeskkonnas Zoom ning osalejad jagunevad teemavaldkondade kaupa gruppidesse. Ideehäkil sõnastatakse valdkonna probleemid, pakutakse ideid murekohtade lahendamiseks ja formuleeritakse konkreetsed mõtted edasiseks tegevuseks.
Arutelu ja tagasisidestamist juhivad lauajuhid. Osalema on kutsutud eksperdid, tudengid, praktikud, teadurid, ettevõtjad, arendajad, visionäärid ja eelkõige kõik need, kellele Pärnu asjad korda lähevad.

Teemagrupid on:

 • lapsed/noored,
 • haridus/elukestev õpe;
 • linnakeskkonna areng, ligipääsetavus ja turvalisus;
 • sport ja liikuv eluviis linnas;
 • kultuur/vaba aeg;
 • looduskeskkond ja roheline mõtteviis.

Lisainfo ja registreerimine: https://forms.gle/QehgQUzgntK3xiXb6

 

25. märts - 25. aprill | IDEEKORJE
Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks. Tingimuseks on idee ellu viimise võimalikkus idee esitaja poolt ühe aasta jooksul. Idee esitaja ei pea olema juriidiline isik, kuid võidu korral tuleb see siiski vormistada. Linnavalitsus pakub idee esitajale vajalikku ja igakülgset tuge projekti elluviimisel.
Esitatav idee peab omama positiivset mõju linna- looduskeskkonnale ning looma kohalikule kogukonnale lisaväärtust.

Ideid saab esitada keskuslinnas või osavallas ning projekti teostamise maksumus peab jääma vahemikku 3000-25 000 eurot.

Otsime ideid, mis on suunatud järgnevate teemade/sihtgruppide arendamiseks:

 • lapsed/noored;
 • linnakeskkond, turvalisus, kogukondlik elu;
 • sport;
 • kultuur/vaba aeg;
 • haridus/elukestev õpe,
 • looduskeskkond.

Ideid saab esitada 25. märtsist 25. aprillini.
Ideed hindab ekspertkomisjoni ning positiivse tagasiside saanud ideed pannakse seejärel rahvahääletusele. Just kogukond valib parimad ideed, mis kaasava eelarve toel ellu viiakse.

 

10.-28. mai | RAHVAHÄÄLETUS
Toimub rahvahääletus omavalitsuse infosüsteemis VOLIS.
Hääletus algab 10. mail kell 10:00 ja lõpeb 28. mail kell 23:59. Hääli saavad anda vähemalt 16aastased Pärnu linna ja omavaldade elanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavaldades) hääletuse väljakuulutamise kuupäeva, st 10. mai 2021 seisuga. Igal Pärnu elanikul on võimalik hääletada ühe idee poolt.

 

MILLINE ON SINU PÄRNU?
Lisainfo ja tingimused: https://kaasaveelarve.parnu.ee
Registreeri ideehäkile: https://forms.gle/QehgQUzgntK3xiXb6
Esita oma idee: https://forms.gle/m9FEDxGctcS9tZsp7

 

AJAJOON

 • 25. märts | Ideehäkk
 • 25. märts - 25. aprill | Ideekorje
 • 26. aprill - 30. aprill | Eelkomisjon vaatab üle esitatud ideed ja annab tagasisidet.
 • 3.-9. mai | Tiimid täiendavad oma ideid eelkomisjoni tagasiside põhjal.
 • 10. mai - 28. mai | Rahvahääletus
 • 1. juuni | Selguvad võitjad
Korraldaja
Asutus:
Pärnu linnavalitsus
Kontaktisik:
Toomas Toodu
E-post:
toomas.toodu@parnu.ee
Telefon:
Galerii
Jaga sõpradele
Тutvustus

Sinu võimalus anda oma panus Pärnu kujundamisse!

Kaasav eelarve annab võimaluse kogukonnal otsustada, kuidas kasutada 80 000 eurot Pärnu linna 2021. aasta eelarvest. Kaasava eelarve abil on võimalik viia ellu projekte, mis loovad jäädavat väärtust kogu Pärnu linnas, sh Audru, Tõstamaa ja Paikuse osavaldades ja pakuvad rõõmu paljudele pärnakatele.

Avapaugu anname 25. märtsil toimuva ideehäkiga, mille järel saab esitada enda konkreetseid projekte. Parimad ideed lähevad rahvahääletusele 10. mail. Ootame Sind aktiivselt panustama kodukoha arengusse!

 

25. märts 15:00-17:30 | IDEEHÄKK
Ideehäkile on oodatud kõik need, kes soovivad Pärnu linna arengus kaasa rääkida. Eesmärk on tuua kokku ametnikud, valdkondade eksperdid ja kogukonnaliikmed. Ideehäkile on oodatud nii need, kellel on juba mõte, mida kaasava eelarve ideekorjesse esitada, kui ka need, kellel ideed ei ole, aga on suur soov kaasa mõelda ja rääkida.

Üritus toimub virtuaalkeskkonnas Zoom ning osalejad jagunevad teemavaldkondade kaupa gruppidesse. Ideehäkil sõnastatakse valdkonna probleemid, pakutakse ideid murekohtade lahendamiseks ja formuleeritakse konkreetsed mõtted edasiseks tegevuseks.
Arutelu ja tagasisidestamist juhivad lauajuhid. Osalema on kutsutud eksperdid, tudengid, praktikud, teadurid, ettevõtjad, arendajad, visionäärid ja eelkõige kõik need, kellele Pärnu asjad korda lähevad.

Teemagrupid on:

 • lapsed/noored,
 • haridus/elukestev õpe;
 • linnakeskkonna areng, ligipääsetavus ja turvalisus;
 • sport ja liikuv eluviis linnas;
 • kultuur/vaba aeg;
 • looduskeskkond ja roheline mõtteviis.

Lisainfo ja registreerimine: https://forms.gle/QehgQUzgntK3xiXb6

 

25. märts - 25. aprill | IDEEKORJE
Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks. Tingimuseks on idee ellu viimise võimalikkus idee esitaja poolt ühe aasta jooksul. Idee esitaja ei pea olema juriidiline isik, kuid võidu korral tuleb see siiski vormistada. Linnavalitsus pakub idee esitajale vajalikku ja igakülgset tuge projekti elluviimisel.
Esitatav idee peab omama positiivset mõju linna- looduskeskkonnale ning looma kohalikule kogukonnale lisaväärtust.

Ideid saab esitada keskuslinnas või osavallas ning projekti teostamise maksumus peab jääma vahemikku 3000-25 000 eurot.

Otsime ideid, mis on suunatud järgnevate teemade/sihtgruppide arendamiseks:

 • lapsed/noored;
 • linnakeskkond, turvalisus, kogukondlik elu;
 • sport;
 • kultuur/vaba aeg;
 • haridus/elukestev õpe,
 • looduskeskkond.

Ideid saab esitada 25. märtsist 25. aprillini.
Ideed hindab ekspertkomisjoni ning positiivse tagasiside saanud ideed pannakse seejärel rahvahääletusele. Just kogukond valib parimad ideed, mis kaasava eelarve toel ellu viiakse.

 

10.-28. mai | RAHVAHÄÄLETUS
Toimub rahvahääletus omavalitsuse infosüsteemis VOLIS.
Hääletus algab 10. mail kell 10:00 ja lõpeb 28. mail kell 23:59. Hääli saavad anda vähemalt 16aastased Pärnu linna ja omavaldade elanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavaldades) hääletuse väljakuulutamise kuupäeva, st 10. mai 2021 seisuga. Igal Pärnu elanikul on võimalik hääletada ühe idee poolt.

 

MILLINE ON SINU PÄRNU?
Lisainfo ja tingimused: https://kaasaveelarve.parnu.ee
Registreeri ideehäkile: https://forms.gle/QehgQUzgntK3xiXb6
Esita oma idee: https://forms.gle/m9FEDxGctcS9tZsp7

 

AJAJOON

 • 25. märts | Ideehäkk
 • 25. märts - 25. aprill | Ideekorje
 • 26. aprill - 30. aprill | Eelkomisjon vaatab üle esitatud ideed ja annab tagasisidet.
 • 3.-9. mai | Tiimid täiendavad oma ideid eelkomisjoni tagasiside põhjal.
 • 10. mai - 28. mai | Rahvahääletus
 • 1. juuni | Selguvad võitjad
Aadress
Pärnu, Pärnu maakond, Eesti

Portaalist kultuur.parnu.ee leiad

Vaata kõiki sündmusi

Hea ülevaade Pärnu linnas ja maakonnas toimuvatest sündmustest.

Vaata kõiki huvitegevusi

Huviringid, trennid, koolitused, töötoad jm arendavad vaba aja veetmise võimalused.

Korraldajale

Värske sisu loovad korraldajad ise, kes saavad ise sündmusi lisada. Piletilevi ja Apollokinosse lisatud info kajastub portaalis automaatselt.